четвъртък, 21 юни 2012 г.

Описание на проект "Fly dance"


Асоциация Sprijin şi Dezvoltare от Брашов в партньорство със сдружение „Екомисия 21 век“, Община Али Терме, Италия, асоциация Asociación sociocultural Fusionatix Streetdance от Испания и ProAtlântico - Асоциация Juvenil обявява началото на проект „Fly Dance". Проектът се финансира от Европейската комисия, програма "Младежта в действие", Дейност 1.1 Младежки обмени. Проектът стартира на 1 Май и ще продължи до 30 ноември 2012г. Младежкият обмен ще бъде осъществен в гр. Брашов, Румъния.

Целта на проекта е повишаване на толеранса и улесняване на междукултурното обучение за
младежи от Румъния, Испания, България, Италия и Португалия.
Общата цел е да се премахнат социалните и културни бариери, да се преустановят
стереотипите и предразсъдъците, които съществуват между 20 младежи от Румъния, Испания, България, Италия иПортугалия чрез използване на танца като основен метод за комуникация и взаимодействие.
Специфичните цели на проекта са:

Запознаването с ценностите и културата на участващи страни, както и начина, по който мисли всеки млад участник , на възраст между 18-25 години от Румъния, Италия, България, Португалия и Испания
-
Насърчаване на взаимното разбирателство сред 20 – те младежи от Румъния, Италия, България, Португалия и Испания
-
Насърчаване на сътрудничеството и съвместната работа на младежите на възраст между 18-25 години от Румъния, Италия, България, Португалия и Испания
-
Повишаване на общественото осведомяване

Целева група:
Конкретни бенефициенти: 20 младежки възраст между 18-25 години, 10 момичета и 10 момчета, от Румъния, Испания, Италия, Португалия, България, по четирима от всяка страна, две момичета и две момчета.
Всяка група ще бъде придружен от групов лидер.

Косвени бенефициенти:
общността
младежите,
техните семейства и приятели.

Дейностите по обмена ще се реализират в продължение на 11 дни и ще се извършат в периода от 19.08.2012 – 31.08.2012.


Няма коментари:

Публикуване на коментар